Sklep internetowy Allefrajda.pl

Telefon: 792-032-396

Koszyk:
0,00 zł
Home › Zwrot i Reklamacje

Zwrot i Reklamacje

Pamiętaj! Odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdź jej stan!

ZWROT

  Zgodnie z Ustawą z 02.03.2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailem, lub korzystając z poniższego formularza. Należy podać swoje dane, które ułatwią kontakt.

Natomiast zwrot towaru wraz z dowodem zakupu dostarczyć do Sklepu na adres:

Allefrajda.pl - BAWKO Beata Wrębiak
Kostki Napierskiego 3
94-056 Łódź (łódzkie)
Polska

z dopiskiem: "Sklep z zabawkami"

Zwracane towary muszą być kompletne.

  Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, to znaczy, opakowanie nie powinno być zniszczone, a towar nie powinien mieć śladów użytkowania. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. W przeciwnym wypadku Klient odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Zwracany towar należy odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki wraz z dowodem zakupu. Jeśli Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. Zwrotu należności za zwrócony towar, Sklep dokonuje w ciągu 14dni od dnia otrzymania towaru. Zwrotu można również dokonać w sklepie:

Allefrajda.pl - BAWKO Beata Wrębiak
Kostki Napierskiego 3
94-056 Łódź (łódzkie)
Polska

REKLAMACJA

  Towary są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:

Allefrajda.pl - BAWKO Beata Wrębiak
Kostki Napierskiego 3
94-056 Łódź (łódzkie)
Polska

z dopiskiem: "Sklep z zabawkami"

  Jeśli Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i pisemne uzasadnienie reklamacji. Wyjątek w procedurze stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać tego typu reklamacji należy skontaktować się z jego producentem.
  Pisemna reklamacja razem z dowodem zakupu i towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu pieniędzy.
  Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe z powodu wyczerpania zapasów towaru, Klientowi zostanie zwrócona równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego paczką ekonomiczną, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na konto wskazane przez Klienta.

  Administrator danych osobowych którym jest BAWKO Beata Wrębiak ul. Kostki Napierskiego 3, 94-056 Łódź, NIP: 727-167-05-03, REGON 101377152 informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu przez czas kontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz kontaktowy

*
*
*
*
*


* Pola wymagane